TT

Tên chuyên đề/khóa học

Thời lượng

Học phí (VNĐ)

Ghi chú

1

Anh văn A1, A2, B1, B2, C1, C2 (tham chiếu khung Châu Âu)

Theo thực tế khóa học

Theo thực tế khóa học

 

2

Tin học ứng dụng Cơ bản và Nâng cao (theo Thông tư 03 Bộ TTTT, Thông tư liên tịch 17 Bộ GD&ĐT, Bộ TTTT)

Theo thực tế khóa học

Theo thực tế khóa học

 

3

Tin học MOS (Microsoft Office Specialist)

Theo thực tế khóa học

Theo thực tế khóa học

 

4

Mini MBA

140 tiết

Theo thực tế khóa học

 

5

Kỹ năng đánh giá nhu cầu và tác động của công tác đào tạo

16 tiết

Theo thực tế khóa học

 

6

Nghệ thuật lãnh đạo bí kíp xây dựng quyền lực và tạo dựng di sản

28 tiết

Theo thực tế khóa học

 

7

Khởi sự Doanh nghiệp

24 tiết

Theo thực tế khóa học

 

8

Lean 6 Sigma Yellow Belt

40 tiết

Theo thực tế khóa học

 

9

Lean 6 Sigma Green Belt

72 tiết

Theo thực tế khóa học

 

10

Lean 6 Sigma Black Belt

40 tiết

Theo thực tế khóa học

 

11

CEO – Giám đốc điều hành

60 tiết

Theo thực tế khóa học

CEO chuyên nghiệp

12

Chuyên viên ISO

64 tiết Theo thực tế khóa học

 

13

Brand positioning strategy – Định vị thương hiệu

16 tiết

Theo thực tế khóa học

 

14

Giải phóng lãnh đạo – Thay đổi mô thức quản lý

12 tiết

Theo thực tế khóa học

 

15

CFO – Giám đốc tài chính

60 tiết

Theo thực tế khóa học

CFO chuyên nghiệp

16

An toàn – Sức khỏe – Môi trường

28 tiết

Theo thực tế khóa học

HSE

17

QA vs QC – Đảm bảo Chất lượng vs Kiểm soát Chất lượng

32 tiết

Theo thực tế khóa học

 

18

Quản lý bán hàng

16 tiết

Theo thực tế khóa học

Chuyên nghiệp

19

BSC – KPI  công cụ lập kế hoạch và quản lý hiệu suất hiệu quả

24 tiết

Theo thực tế khóa học

 

20

Quản lý khủng hoàng truyền thông – Crisis Management

24 tiết

Theo thực tế khóa học

 

21

Tổ trưởng sản xuất giỏi

32 tiết

Theo thực tế khóa học

 

22

Distribution management  – Tối ưu hiệu quả hệ thống phân phối

24 tiết

Theo thực tế khóa học

 

23

Thay đổi để thành công

10 tiết

Theo thực tế khóa học

 

24

Tuyển dụng và đào tạo nhân lực

16 tiết

Theo thực tế khóa học

Chuyên nghiệp

25

SEO hoàn hảo

52 tiết

Theo thực tế khóa học

 

26

Digital Marketing

48 tiết

Theo thực tế khóa học

 

27

Chụp ảnh chuyên nghiệp

48 tiết

Theo thực tế khóa học

 

28

Quay phim chuyên nghiệp

48 tiết

Theo thực tế khóa học

 

29

Dựng và Biên tập phim

48 tiết

Theo thực tế khóa học

 

30

Nhập môn sáng tạo 45 tiết Theo thực tế khóa học

 

31 Chuyên gia sáng tạo 60 tiết Theo thực tế khóa học  
32 Nhà lãnh đạo 4.0 32 tiết Theo thực tế khóa học  
33 CCO - Giám đốc Kinh doanh 60 tiết  Theo thực tế khóa học  
34 CHRO - Giám đốc Nhân sự 60 tiết Theo thực tế khóa học  
35 PAIT - Chuyên viên Kế toán Tin học 60 tiết Theo thực tế khóa học  
36 CIO - Giám đốc Công nghệ thôgn tin (Chief Information Officer) 60 tiết Theo thực tế khóa học  
37 Đào tạo theo yêu cầu Doanh nghiệp