mo hinh quan ly mbo mbpChọn mô hình nào để quản lý DVGD ở thế kỷ 21?

Trước khi giới thiệu hai mô hình quản lý, có lẽ cần bàn luận đôi điều về vai trò của quản lý ảnh hưởng tới chất lượng doanh nghiệp.

Vào những năm 2000, chúng tôi có tiến hành thăm dò ý kiến của giảng viên, một số chọn lọc cán bộ và sinh viên tại một số trường...

Cuối thế kỷ 20 đầu thế kỷ 21, công nghệ truyền thông đã có những bước tiến thần kỳ. Có thể gọi đây là cuộc cách mạng truyền thông trên toàn thế giới.

Cuộc cách mạng truyền thông đã và sẽ đặt mỗi con người chúng ta vào một thế giới mới, một thế giới mà các phần tử nhỏ nhất đều được nối mạng với nhau. Trong tình hình ấy, các phần tử nhỏ sẽ mạnh hơn và thành công hơn.

Thế kỷ 21, thế kỷ của nền kinh tế tri thức. Nhờ sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ truyền thông, mỗi cá nhân đều có quyền tiếp cận những kho tàng thông tin khổng lồ trên mạng. Những suy nghĩ của con người ở thế kỷ 21 hoàn toàn khác với con người ở thế kỷ 20. Dù các phương tiện kỹ thuật có hiện đại đến mức nào chăng nữa, thì quản lý tổ chức trước hết là quản lý con người. Hiểu biết con người đầy đủ, đáp ứng mọi yêu cầu của con người, quản lý sẽ thành công.