Để kịp thời giải đáp các thắc mắc về chuyên môn (kiến thức, phương pháp, kinh nghiệm) cùng chia sẻ kinh nghiệm cùng cộng đồng, ITME thông báo tới các đối tác:

 1. Tất cả ý kiến của các đối tác vui lòng gửi về địa chỉ: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 2. Hội đồng cố vấn của ITME đã phân công cụ thể việc trả lời các ý kiến của từng mảng chuyên môn như sau:
  • GS. TS Nguyễn Quang Toản: Quản trị Doanh nghiệp trong nền kinh tế tri thức, Quản trị chất lượng.
  • PGS. TS Lương Ngọc Toản: Quản lý giáo dục.
  • PGS. TS Tạ Văn Thành: Văn hóa giao tiếp, Đạo đức Doanh nghiệp, Mỹ học trong kinh doanh.
  • TS. Bùi Bình Thế: Phương pháp chuyên gia, Năng suất lao động.
  • TS. Nguyễn Minh Hoàng: Công nghệ truyền thông (ICT)
  • TS. Trần Hải Trung: Công nghệ thông tin.
  • ThS. Bùi Quang Điệp: Kỹ năng phục vụ công việc và đời sống.
  • Chuyên gia Nguyễn Thái Đức: Digital Marketing, Photographer, Cameramen, Web developer.

Đối tác xem thêm về giới thiệu Hội đồng cố vấn tại: https://itme.edu.vn

Cảm ơn sự tin tưởng và yêu quý của các bạn đối với ITME. Hy vọng ITME sẽ là nhịp cầu kết nối kiến thức tốt giúp tất cả chuyên gia và các đối tác nâng cao kiến thức.