TT Họ tên Học hàm, học vị Đã công tác Chuyên môn Ghi chú
 1 Nguyễn Quang Toản GS. TS Nguyên Chủ tịch Hội Chất lượng Việt Nam Hóa, Quản trị chất lượng Chủ tịch
 2 Lương Ngọc Toản PGS. TS Nguyên Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Sinh học Phó Chủ tịch
 3 Tạ Văn Thành PGS. TS Nguyên Hiệu trưởng Trường Văn Hóa Mỹ học, Triết học  
 4 Bùi Bình Thế TS Viện trưởng Viện Chất lượng Quản lý Kỹ thuật  
 5 Nguyễn Minh Hoàng TS Viện trưởng Viện Công nghệ Viễn thông Sài Gòn Viễn thông  
 6 Trần Hải Trung TS Viện trưởng Viện Công nghệ Quản lý Giáo dục Công nghệ thông tin  
 7 Bùi Quang Điệp ThS Chủ tịch HĐV, Viện Phó ITME Khoa học Công nghệ Thư ký