Giới thiệu

 • Lịch sử hình thành

  Sống và làm việc quá lâu trong thời bao cấp, tâm lý và quan niệm có thể trở nên xơ cứng, bảo thủ.Chấp nhận kinh tế thị trường trong xu thế toàn cầu hóa, đương nhiên cạnh tranh và hợp tác để cùng phát triển là con đường tất yếu không thể đảo ngược.Việt Nam là thành viên của Tổ chức thương mại thế giới - WTO, đã cam kết tuân theo các Điều ước quốc tế, thực hiện các hiệp

  Chi Tiết
 • Tổ chức bộ máy

 • Hội đồng khoa học

  TT Họ tên Học hàm, học vị Đã công tác Chuyên môn Ghi chú  1 Nguyễn Quang Toản GS. TS Nguyên Chủ tịch Hội Chất lượng Việt Nam Hóa, Quản trị chất lượng Chủ tịch  2 Lương Ngọc Toản PGS. TS Nguyên Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Sinh học Phó Chủ tịch  3 Tạ Văn Thành PGS. TS Nguyên Hiệu trưởng Trường Văn Hóa Mỹ học, Triết học    4 Bùi Bình Thế TS Viện trưởng Viện Chất lượng Quản lý

  Chi Tiết
 • Quá trình phát triển

  Thế giới được cho là đang bước vào cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư (Fourth Industrial Revolution, viết tắt là FIR), trong đó, máy tính và tự động hóa được kết hợp theo cách thức hoàn toàn mới. Trong cuộc cách mạng này, robot kết nối từ xa với hệ thống máy tính được trang bị thuật toán học máy. Hệ thống này có thể học và kiểm soát robot mà không cần sự can thiệp quá nhiều

  Chi Tiết
 • 1