Đào tạo

 • Chứng chỉ Anh Văn - Tin học

  Chứng chỉ Anh Văn - Tin học

  Chương trình 1: CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN HÓA GIÁO VIÊN DẠY TIN HỌC CƠ BẢN VÀ TIN HỌC NÂNG CAO MỤC TIÊU KHÓA HỌC VÀ GIÁ TRỊ CHỨNG NHẬN/CHỨNG CHỈ - Xây dựng và phát triển các đơn vị khảo thí Tin học Ứng dụng Cơ bản và Nâng cao (gọi tắt THUD) (theo Thông tư 03 Bộ TTTT, Thông tư liên tịch 17 Bộ GD&ĐT và Bộ TTTT). - Phát triển đội ngũ Giáo viên đáp ứng tiêu chuẩn giảng dạy THUD

  Chi Tiết
 • Đào tạo theo yêu cầu doanh nghiệp

  Đào tạo theo yêu cầu doanh nghiệp

  TT Tên chuyên đề/khóa học Thời lượng Học phí (VNĐ) Ghi chú 1 Anh văn A1, A2, B1, B2, C1, C2 (tham chiếu khung Châu Âu) Theo thực tế khóa học Theo thực tế khóa học   2 Tin học ứng dụng Cơ bản và Nâng cao (theo Thông tư 03 Bộ TTTT, Thông tư liên tịch 17 Bộ GD&ĐT, Bộ TTTT) Theo thực tế khóa học Theo thực tế khóa học   3 Tin học MOS (Microsoft Office Specialist)

  Chi Tiết
 • Các kỹ năng nghề nghiệp

  Các kỹ năng nghề nghiệp

  MƯỜI KỸ NĂNG ỨNG XỬ HỌC VẤN VÀO ĐỜI Kỹ năng ứng xử thông tin và giao tiếp xã hội Kỹ năng làm việc có hiệu quả trong một nhóm cộng đồng Kỹ năng ứng xử về xã hội và nhân văn Kỹ năng ứng xử về tự nhiên và toán học Kỹ năng vận dụng ngoại ngữ và vi tính Kỹ năng cảm thụ và sáng tạo nghệ thuật Kỹ năng phân tích và giải quyết các tình huống

  Chi Tiết
 • Chương trình liên kết

  Chương trình liên kết

  BẢN GHI NHỚ             Bản ghi nhớ này thiết lập vai trò và trách nhiệm của hai tổ chức mang tên Viện Công nghệ Quản lý Giáo dục (ITME) và các đối tác, cho việc thực hiện các chương trình huấn luyện, đào tạo giữa hai tổ chức.             ITME có trách nhiệm tư vấn và đào tạo các chương trình theo thỏa thuận giữa hai bên cho các cá nhân/tổ chức; đối tác có trách nhiệm quản lý nội

  Chi Tiết
 • Theo yêu cầu doanh nghiệp

  Theo yêu cầu doanh nghiệp

  TT Tên chuyên đề/khóa học Thời lượng Học phí (VNĐ) Ghi chú 1 Anh văn A1, A2, B1, B2, C1, C2 (tham chiếu khung Châu Âu) Theo thực tế khóa học Theo thực tế khóa học   2 Tin học ứng dụng Cơ bản và Nâng cao (theo Thông tư 03 Bộ TTTT, Thông tư liên tịch 17 Bộ GD&ĐT, Bộ TTTT) Theo thực tế khóa học Theo thực tế khóa học   3 Tin học MOS (Microsoft Office Specialist)

  Chi Tiết
 • 1
 • 2
 • 3