Jakarta, ngày 12/07/2017:

Dưới sự chủ trì của Ông Lê Hồng Minh, Bí thư thứ nhất và ông Nguyễn Tuấn Dũng, Thương vụ của Đại Sứ quán Việt Nam tại Indonesia, cuộc họp đã diễn ra vào lúc 2:00 chiều gồm có các lãnh đạo ICCI (Indonesian Chamber of Commerce and Industry);
- Chủ tịch Juan Gondokusumo,
- P. Chủ tịch Damayantis Haan (Mrs), đặc trách Việt Nam.
- P. Chủ tịch Alvin Halim, đặc trách Myanma.

Về phía Việt Nam có Chủ tịch Calvin P. Tran, đại diện ATC "Diễn đàn DN ASEAN & Hội chợ Triển lãm tại Cần Thơ ngày 12-19/10/2017" cùng với Luật sư Trần Quốc Bảo, cố vấn cao cấp về thương mại quốc tế cho ASEAN trade Center.

Theo đó hai bên đã thống nhất là ICCI sẽ đại diện cho ATC chọn lựa và kêu gọi những doanh nghiệp tại Indonesia tham gia vào hội chợ trong tháng 10/2017 tại Cần Thơ. Ngoài ra ICCI cũng sẽ đồng hành với ATC đưa logo vào trong catalog của hội chợ.

170325_KH-TC_Diễn-đàn-Doanh-nhân-ASEAN_10-2017_Cần_Thơ-Final.pdf

Đây là sự thắng lợi đầu tiên cho chuyến công tác ở nước ngoài của ATC. Sau Indonesia sẽ là các nước Malysia, Singapore, Thailand và Philippines... Nơi nào cũng sẽ có ĐSQ-VN sở tại kết nối với Phòng Thương mại và Công nghiệp đón tiếp và làm việc với đoàn ATC.

TK. Hồng Như